Σελίδες

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Γνωρίστε τον «Συνεταιρισμό Γονέων Χαλανδρίου»Ιστορικό ίδρυσης - Στόχοι 

Ο Συνεταιρισμός Γονέων Χαλανδρίου είναι μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) που δημιουργήθηκε από την ανάγκη παροχής φροντίδας σε παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας καθώς και στις οικογένειες τους. Τα ιδρυτικά του μέλη είναι γονείς που συναντήθηκαν στην επιτροπή αγώνα γονέων που το 2011 συγκροτήθηκε για να μη συρικνωθεί η προσχολική αγωγή στη πόλη. 

Ταυτόχρονα το Σεπτέμβριο του 2011 μετά από κυοφορία 2 ετών ψηφίστηκε ο νόμος 4019/2011 «Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις». Αυτό μας έδωσε την δυνατότητα να κάνουμε την ιδέα πράξη συγκροτώντας ένα νομικό πρόσωπο με την επωνυμία "Συνεταιρισμός Γονέων Χαλανδρίου".


Το Μάρτιο του 2012 που δημιουργήθηκε το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, καταθέσαμε αίτηση και Καταστατικό το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εργασίας που διαχειρίζεται τα θέματα της Κοινωνικής Οικονομίας επί του παρόντος.
O Συνεταιρισμός από τα τέλη του Αυγούστου 2012 αποτελεί μέλος του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας.

Τι δράσεις προβλέπεται να έχει ο Συνεταιρισμός

Όπως αναφέρεται και στο καταστατικό μας οι άξονες δράσεις που θέλουμε αυτός να έχει είναι οι εξής:
  • Η ανάπτυξη δικτύου ενημέρωσης σχετικά με ζητήματα Α βάθμιας και Β βάθμιας εκπαίδευσης καθώς και προσχολικής αγωγής.
  • Η Ανάπτυξη δομών πρόνοιας για παιδιά σχολικής και προσχολικής αγωγής.
  • Η ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών
  • Η ανάπτυξη προνοιακών δομών που να εξασφαλίζουν πρόσβαση σε υπηρεσίες εκπαίδευσης παιδιών σχολικής ηλικίας όπως συνεταιριστικό φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης
  • Η ανάπτυξη δράσεων στον δημόσιο χώρο της πόλης που αφορούν την ψυχαγωγία , την αναψυχή και τον πολιτισμό των κοινωνικών ομάδων στις οποίες αναφέρεται ο συνεταιρισμός.
  • Η ανάπτυξη δράσεων ενίσχυσης του δημόσιου χαρακτήρα της λειτουργίας των σχολείων μέσα από την διαμόρφωση συνεταιριστικών πρακτικών μεταξύ των γονέων και των συλλόγων τους.

Ο συνεταιρισμός μας δεν αποσκοπεί στην παραγωγή κέρδους. Το καταστατικό μας περιγράφει ότι επί του συνόλου των κερδών το 5% αποτελεί το αποθεματικό του συνεταιρισμού, το 35% μοιράζεται στους εργαζόμενούς του και το υπόλοιπο υποχρεωτικά επανεπενδύεται σε ίδιες, νέες ή παρόμοιες δράσεις. Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι ο συνεταιρισμός μας ανήκει στην κατηγορία συνεταιρισμών παροχής φροντίδας και έχει την εμπορική ιδιότητα από τον νόμο.

Μέλη του συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν:
α) Κάθε φυσικό πρόσωπο που εμπνέεται και ευαισθητοποιείται από τις αρχές και τις επιδιώξεις του Συνεταιρισμού είναι γονέας παιδιού και κάτοικος ή δημότης Χαλανδρίου.
β) Κάθε Νομικό πρόσωπο που διαπνέεται από τις ίδιες αρχές και επιθυμεί να συνδυάσει την κοινωνική του δράση με τους σκοπούς του Συνεταιρισμού, υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4019/2011.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.4019/2011 δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που υπάγονται σε αυτούς.

Ενημερωθείτε περισσότερο από το ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ του συνεταιρισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου